In de tweede week van november heeft het secretariaat alle scholenbrieven verstuurd naar de diverse directies van de scholen van de HTC’ers.

Door middel van die informatie hebben wij de scholen op de hoogte gebracht van de intenties van het HTC en zijn de directies, de mentoren en de meesters/juffen op de hoogte van jullie deelname aan het HTC.

Ook de data van de Nationale IJkmomenten zijn daarbij bekend gemaakt.

Ouders hebben een kopie van de mail ontvangen.