Ook de ouders van de ruiters moeten bereid zijn tijd en moeite te steken in de sport van hun kind. Per jaar krijgen de HTC-talenten dressuur en springen vijftien lessen van een gerenommeerd instructeur, twee theorielessen en zijn er twee extra activiteiten.

Twee keer per jaar vindt er een regionaal ijkmoment plaats en twee keer een nationaal ijkmoment.

Daarnaast moet het geleerde natuurlijk tijdens wedstrijden in de praktijk worden gebracht en zal de ruiter waarschijnlijk vaker naar een wedstrijd gaan dan voorheen.

Ambitie & Meer 

Ouders van HTC-ers zijn over het algemeen meer dan gemiddeld gemotiveerd en doen er alles aan om hun kind goede resultaten in de paardensport te laten behalen. Tijdens de trainingen en activiteiten bij het HTC ontmoeten ze andere ouders die er precies zo over denken.

Het uitwisselen van ervaringen wordt als heel prettig ervaren. Af en toe kan de ambitie van een individuele ouder wel eens een beetje doorschieten. Bijvoorbeeld als hij/zij zich dan met de HTC-lessen gaat bemoeien. Dit is niet de bedoeling.

KLACHTEN

Mocht u of uw kind het niet eens zijn met uw HTC-instructeur of met andere zaken binnen het HTC, meldt dit dan svp direct aan het landelijk bestuur via secretariaat@hippischtrainingscentrum.nl

Zo voorkomen we dat een kleinigheid misschien uitgroeit tot iets onherstelbaars.

ORGANISATORISCHE INZET

Omdat de financiële bijdrage die van de ouders wordt gevraagd voor het deelnemen aan het HTC net kostendekkend is, zal bij activiteiten soms hulp van ouders en/of talenten worden gevraagd.

Dit kan bestaan uit het schrijven bij jury’s of hand- en spandiensten tijdens ijkmomenten, maar ook bijvoorbeeld het vervoeren van talenten naar een activiteit (stalbezoek of clinic).

Dit kan het onderlinge HTC-gevoel versterken. We zien vaak dat actieve ouders meer plezier krijgen in het HTC.

COACH OF OUDER?

Een ouder of begeleider heeft voor een kind verschillende rollen. Soms proberen ouders zelf de coachrol te vervullen en dat levert vaak conflicten op.

De HTC-instructeur zal de rol als coach, voor zover als mogelijk, vervullen. Dat geeft ouders of begeleiders de gelegenheid om er voor hun kind te zijn als opvoeder.