Voorwaarden

Algemeen:

 1. Je bent deelnemer aan het programma van de Stichting HTC Nederland in een van haar disciplines dressuur of springen;
 2. Deelname aan het HTC en aan alle activiteiten en bijeenkomsten gebeurt altijd op eigen risico;
 3. De communicatie van het HTC zal altijd via de website of per e-mail verlopen.
  1. Dat je jouw e-mailadres goed doorgeeft;
  2. Ook wordt het e-mailadres van je ouders gevraagd om er zeker van te zijn dat de berichten de deelnemers bereiken;
 4. Het bestuur van de stichting HTC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan de deelnemer en/of de begeleiders en/of het paard/pony en/of materieel gedurende de deelname aan activiteiten van het HTC noch daarna noch daarvoor;
 5. De deelnemer is verplicht om met een goed verzorgde pony/paard en goed verzorgd en onderhouden harnachement, met cap en laarzen/chaps te verschijnen tijdens de activiteiten en trainingen. Het geheel moet schoon en netjes zijn. Het dragen van bodyprotector is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden, evenals veiligheidsstijgbeugels;
 6. De deelnemer draagt er zelf zorg voor om voldoende WA-verzekerd te zijn;
 7. Door hun kind, jonger dan 18 jaar deel te laten nemen aan het HTC, geven de ouders aan dat zij alle genoemde voorwaarden hebben gelezen en begrepen en hiermee in te stemmen.

Rij technisch:

 1. Je moet een eigen pony of paard hebben en je bent daarmee verplicht om deel te nemen aan 90% van alle lessen van het HTC;
 2. Je moet als combinatie een startkaart van de KNHS kunnen tonen;
 3. Je bent als combinatie verplicht om minimaal 20 keer per jaar uit te komen op wedstrijden vanaf minimaal L-niveau (Springen Paard minimaal 1,10 mtr., E-Pony minimaal 1,00 mtr., D-Pony minimaal 0,90 mtr. en C-Pony minimaal 0,80 mtr.);
 4. Je bent op 1 september minimaal 10 jaar en nog géén 21 jaar oud;
 5. Je mag tot je 12e verjaardag rijden op een pony uit minimaal de C-klasse, tenzij de instructeur anders beslist. Daarna een grotere pony of een paard;
 6. Als je op 1 september 15 jaar bent en nog op een pony rijdt, dan dien je minimaal op M-niveau startgerechtigd te zijn (Springen E-Pony minimaal 1,10 mtr., D-Pony minimaal 1,00 mtr. en C-Pony minimaal 0,90 mtr.);
 7. De grootte van de pony moet aangepast zijn aan de leeftijd en/of de lengte van de deelnemer;
 8. Je mag tijdens een HTC-seizoen alleen maar in overleg met de instructeur en bij uitzondering van paard of pony wisselen. Het HTC wil namelijk progressie bereiken en dat lukt minder goed als men steeds wisselende combinaties op moet leiden. Je kunt je selecteren met meerdere paarden of pony’s, daarna kan je in overleg met de instructeur een keuze maken met welk paard/pony je de lessen gaat volgen. In principe les je met één paard/pony. Wil je met meerdere paarden/pony’s aan de HTC-lessen deelnemen dan moet je met beide inschrijven;
 9. Het paard/de pony moet uiteraard goed gezond, vlot, regelmatig en volledig tegen zijn taak in de training opgewassen zijn. Als dit naar de mening van de instructeur niet 100% het geval is, dan kan de instructeur de combinatie direct uit de training te halen;
 10. Je bent verplicht om deel te nemen aan de regionale en Nationale ijkmomenten;
 11. Een belangrijk punt van beoordeling is de coachbaarheid van de deelnemer;
 12. Is de ruiter bereid om te doen wat de instructeur zegt;
 13. Is de ruiter in staat om de aanwijzingen van de instructeur relatief snel in beter rijden om te zetten.

Financieel:

 1.  Je bent deelnemer aan het HTC voor de duur van één seizoen;
 2.  De deelnemersbijdrage voor het seizoen HTC 2023-2024 is € 650,00. Je ouders ontvangen hier een factuur voor. Pas als dit geld volledig betaald is en je digitale aanmelding volledig is ingevuld en door het HTC ontvangen, is je aanmelding geldig en kun je ingedeeld worden in de lessen!

Daarvoor mag je van het HTC verwachten:

 • 15 trainingen met maximaal 3 ruiters in een rijles;
 • 2 theorielessen via een livestream;
 • gediplomeerde en ervaren instructeurs met kwalificaties die voldoen aan de eisen van het HTC;
 • informatieverstrekking aan de scholen van HTC-deelnemers;
 • 2 regionale ijkmomenten, georganiseerd door de instructeur;
 • 2 verplichte HTC-dagen (ijkmomenten), georganiseerd door HTC Nederland;
 • 2 regio-activiteiten, bijv. een stalbezoek of clinic, georganiseerd door de instructeur;

Het kan in regio’s voorkomen dat een aantal van deze activiteiten gecombineerd worden.

De deelnemersbijdrage moet voor het begin van de lessen betaald zijn. Accommodaties en lessen van de instructeurs worden voor het seizoen besproken. Het is daardoor niet mogelijk om je tijdens het seizoen af te melden en er kan ook geen geld worden teruggegeven. Dit ongeacht de reden van een eventuele afmelding

Informatie voor school:

De meeste HTC-talenten gaan nog naar school. Het is belangrijk dat jouw school op de hoogte is van je deelname aan het HTC. Je ouders worden CC in de mail met de scholenbrief gezet.

Hoewel de trainingen en wedstrijden over het algemeen buiten schooltijden plaatsvinden, kan het een enkele keer voorkomen dat je onder schooltijd aanwezig moet zijn.

De 2 Nationale ijkmomenten worden op een doordeweekse dag (bij voorkeur op woensdag) gehouden in januari en juni. We vragen de school om hier tegemoetkomend mee om te gaan. In oktober of november krijgt je mentor van het HTC een e-mail waarin we uitleggen wat het HTC is en wat dit voor jou en de school kan betekenen. Daarom is het belangrijk dat je ons de juiste gegevens van je school en van je mentor verstrekt.