HTC Selectiedagen

Een HTC-seizoen start in september met de HTC-selectiedagen en eindigt in juli met het Nationale Zomerijkmoment.

Een HTC’er heeft twee mogelijkheden om aan de HTC-trainingen en het HTC-seizoen mee te doen: door je te selecteren tijdens het vorige Nationale Zomerijkmoment of (en dat is voor de nieuwe ruiters en amazones) tijdens de HTC-selectiedagen.

HTC-selecties zijn regionaal op de HTC-locatie, per discipline. Tijdens de HTC-selectiedag krijg je les op het door jou aangegeven niveau van óf de HTC-instructeur óf een gastdocent en mag je jouw vaardigheden op jouw niveau met jouw paard of pony tonen.

Minimale eis in de dressuur is een L1-niveau en bij het springen een L-niveau. Kosten zijn 15 euro per combinatie.

Ouders kunnen na de selectie vragen stellen aan de instructeur

Na de selectie krijgen de selectanten een selectieprotocol gemaild, met daarop de mededeling of hij/zij de combinatie in mag schrijven voor het HTC-seizoen.